NewsletterResetolken

Gör iPhone eller iPod touch till din egen personliga tolk för 23 språk.

Resetolken är en talande illustrerad ordbok, som översätter svenska ord och formuleringar till 23 språk. Mjukvaran ger dig den enastående möjligheten att kommunicera utan språkkunskaper i utlandet, eftersom den vid behov uttalar översättningen högt. Kommunikationen förbättras ytterligare med hjälp av de lätt förståeliga illustrationerna.

Med Resetolken kan du beställa flygbiljetter utan språkkunskaper, boka ett hotellrum, lämna bilen i en verkstad eller boka ett bord på restaurangen. Sammanfattat finns det 2.100 meningar och ord på varje språk, uppdelade i olika teman som till exempel tull, hotell, service, körning, bilverkstad, sevärdigheter, underhållning, mat och dryck, sport och fritid.

Med den integrerade sökfunktionen hittar du rätt ännu snabbare. Om du till exempel vill boka ett enkelrum på ett hotell, skriver du bara "enkel" i sökningsfältet och den passande formuleringen ”Jag skulle vilja boka ett enkelrum” hittas.

★ Mer än 2.100 illustrerade och intonerade formuleringar och ord av varje språk.

★ 23 målspråk: engelska (brittisk), engelska (amerikanska), tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, danska, nederländska, finska, norska, polska, tjeckiska, slovakiska, ryska, grekiska, ungerska, turkiska, kinesiska, japanska, koreanska, arabiska, hebreiska.

★ Alla meningar har blivit inspelade av språkkunniga i det egna modersmålet.

★ Precis och förståelig uppdelning i teman och subteman.

★ Snabbare fulltextsökning, även efter orddelar.

★ Samtliga innehåll finns på apparaten och en uppkoppling till internet är inte nödvändig.

★ Varje uppslag är illustrerad, vilket förenklar kommunikationen ytterligare.

★ Hela användarytan finns tillgänglig på svenska.

★ Hanteringen är mycket enkel och begriplig såväl för barn som för pensionärer.

★ Fonetisk skrift tillhandahålles för följande språk: kinesiska, japanska, koreanska, grekiska, arabiska och hebreiska.

 

Och så här fungerar det:
Efter mjukvarans start väljer du ett språk som du vill översätta till. Du kan välja mellan 23 språk: engelska (brittisk), engelska (amerikanska), tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, danska, nederländska, finska, norska, polska, tjeckiska, slovakiska, ryska, grekiska, ungerska, turkiska, kinesiska, japanska, koreanska, arabiska och hebreiska.Välj tema
För en bättre översikt visas de lagrade formuleringarna uppdelade i kategorier. När du har valt målspråket visas listan med huvudteman där du väljer det önskade området.Välj situation
Inom varje kategori hittar du områden för olika situationer. För överbegreppet „grundval“ finns det till exempel subteman som „hälsning“ eller „inbjudan“. På det sättet finner du snabbt det du behöver just i den aktuella situationen.Visa formuleringar
När du har valt subtemat, visas listan med alla passande meningar och formuleringar. Resetolken innehåller sammanfattat över 2.100 illustrerade och intonerade formuleringar och ord per språk.Översätt en formulering
Efter ett klick på formuleringen visas en lätt förståelig illustration, och formuleringen uttalas högt på målspråket. Alla meningar har blivit inspelade av språkkunniga på det egna modersmålet. För språken kinesiska, japanska, koreanska, ryska, grekiska, arabiska och hebreiska tillhandahåller Resetolken översättningen även i fonetisk skrift, vilket är mycket hjälpsamt.Byt språk
Med en klick på jordglobssymbolen uppe till höger kan du välja mellan alla språk igen. När du har valt ett språk, uttalas den aktuella formuleringen på detta språk. På det sättet erhåller du ytterligare en översättning utan att du varaktigt behöver byta språket du hade valt från början.Snabbsökning
Med den integrerade snabbsökningsfunktionen hittar du rätt ännu snabbare. När du till exempel vill boka ett enkelrum på ett hotell, skriver du bara „enkel“ i sökfältet. Genast hittas den passande meningen ”Jag skulle gärna vilja boka ett enkelrum” som du kan välja ut direkt.